Image

Sinusový rytmus: čo to je, ako to vyzerá na EKG, možné porušenia

Z tohto článku sa dozviete, aký je sinusový rytmus srdca, čo môže byť jeho odchýlka, naučiť sa určiť príznaky normálneho a abnormálneho sínusového rytmu pomocou EKG.

Autor článku: Nivelichuk Taras, vedúci oddelenia anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, 8-ročná pracovná skúsenosť. Vyššie vzdelanie v špecializácii "Medicína".

Sínusový rytmus srdca sa chápe ako pravidelné kontrakcie všetkých oddelení myokardu v dôsledku excitačných elektrických impulzov zo sínusového uzla - najdôležitejšieho kardiostimulátora v srdci. To znamená, že srdcový rytmus každej zdravej osoby je sinus.

Pre kvalifikovaný prepis EKG, počas ktorého sa najskôr vyhodnotí srdcová frekvencia, sa obráťte na kardiológ.

Koncepcia a charakteristika sínusového rytmu

Srdce je ústredným orgánom obehového systému. Znižuje sa automaticky, nezávisle, a zatiaľ čo sa to stane, telo udržuje vitalitu. Autonómna aktivita je možná v dôsledku zhlukov špeciálnych nervových buniek v určitých častiach srdca. Najväčší klastr sa nazýva sínusový uzol. Nachádza sa v hornej časti srdca a pravidelne vydáva spontánne silné elektrické impulzy, ktoré prechádzajú cez všetky oddelenia myokardu a spôsobujú jeho konštantnú kontrakciu. Tento jav je základom bežného normálneho srdcového tepu.

Sínusový rytmus je indikátorom elektrokardiogramu (EKG), ktorý naznačuje, že srdce je kontraindikované kvôli impulzom vychádzajúcim zo sínusového uzla. Ak je tento index EKG v poriadku, znamená to, že hlavný kardiostimulátor je zdravý a má dostatok energie na potlačenie iných ohniskov spontánnej elektrickej aktivity (malé a menej aktívne uzliny, ktoré sú v myokarde).

Opis hlavných charakteristík normálneho srdcového tepu:

 1. Frekvencia - v rozmedzí od 60 do 90 / min.
 2. Pravidelnosť - každý po sebe idúci pulz sa vyskytuje v pravidelných intervaloch.
 3. Postupnosť - každá kontrakcia sa uskutočňuje rovnakým smerom, postupne sa zachytia najprv predsiene a potom komory, čo sa odráža v zvukových charakteristikách prvého a druhého tónu, ako aj na EKG.
 4. Fyziologická variabilita - schopnosť meniť srdcovú frekvenciu pri zachovaní pravidelnosti a konzistencie v reakcii na vonkajšie a vnútorné vplyvy (napríklad cvičenie, spánok, skúsenosť, bolesť, horúčka atď.)

Čo môže byť porušenie

Aj keď sú na EKG zaznamenané príznaky sínusového rytmu, neznamená to, že v tele nemôžu byť žiadne abnormality. Je možné, že impulzy sa vyskytujú v hlavnom uzle, ale nezodpovedajú normálnym charakteristikám. Najčastejšie porušenia sú uvedené v tabuľke.

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a čo vie

Srdcová frekvencia, ktorá pochádza zo sínusového uzla a nie z iných oblastí, sa nazýva sínus. Je určená zdravým ľuďom a u niektorých pacientov trpiacich srdcovým ochorením.

Srdcové impulzy sa objavujú v sínusovom uzle, potom sa rozchádzajú po predsieni a komorách, čo spôsobuje kontrakciu svalového orgánu.

Čo to znamená a aké sú normy

Sínusový rytmus srdca na EKG - čo to znamená a ako to určiť? V srdci sú bunky, ktoré vytvárajú hybnosť kvôli určitému počtu úderov za minútu. Sú umiestnené v sínusových a atrioventrikulárnych uzloch, a to aj vo vláknach Purkinje, ktoré tvoria tkanivo srdcových komôr.

Sínusový rytmus na elektrokardiograme znamená, že tento impulz je generovaný sinusovým uzlom (normou je 50). Ak sú čísla rôzne, potom je impulz generovaný iným uzlom, ktorý udáva inú hodnotu pre počet bitov.

Normálny zdravý sínusový rytmus srdca je pravidelný s rôznou srdcovou frekvenciou v závislosti od veku.

Normálne hodnoty na kardiograme

Čo venuje pozornosť pri vykonávaní elektrokardiografie:

 1. Zub P na elektrokardiograme určite predchádza komplexu QRS.
 2. PQ vzdialenosť zodpovedá 0,12 sekundy - 0,2 sekundy.
 3. Tvar vlny P je konštantný v každom vedení.
 4. U dospelých je frekvencia rytmu 60-80.
 5. P - P vzdialenosť je podobná vzdialenosti R - R.
 6. Hrot P v normálnom stave by mal byť pozitívny v druhom štandardnom vedení, negatívny vo vedení aVR. Vo všetkých ostatných vodičoch (to je I, III, aVL, aVF) sa jeho tvar môže líšiť v závislosti od smeru jeho elektrickej osi. Zuby P sú zvyčajne pozitívne v oboch koncoch I a aVF.
 7. Vo vlniach V1 a vo V2 bude vlna P 2-fázová, niekedy môže byť väčšinou pozitívna alebo väčšinou negatívna. Vo vedení z V3 na V6 je hrot prevažne pozitívny, aj keď môžu existovať výnimky v závislosti od jeho elektrickej osi.
 8. Pre každú vlnu P normálne musí byť sledovaný komplex QRS, vlna T. PQ interval u dospelých má hodnotu 0,12 sekúnd - 0,2 sekundy.

Sínusový rytmus spolu s vertikálnou polohou elektrickej osi srdca (EOS) ukazuje, že tieto parametre sú v normálnom rozsahu. Vertikálna os ukazuje premietnutie polohy orgánu v hrudníku. Tiež poloha orgánu môže byť v polovičných vertikálnych, horizontálnych, polo-horizontálnych rovinách.

Keď EKG zaznamená sínusový rytmus, znamená to, že pacient ešte nemá problémy so srdcom. Počas vyšetrenia je veľmi dôležité, aby ste sa nebáli a neboli nervózni, aby ste nezískali nespolehlivé údaje.

Nemali by ste vyšetrenie vykonať ihneď po fyzickej námahe alebo po vyliečení pacienta do tretieho alebo piateho poschodia pešo. Tiež by ste mali upozorniť pacienta, že by ste nemali fajčiť pol hodiny pred vyšetrením, aby ste nezískali falošné výsledky.

Porušenia a kritériá na ich určenie

Ak opis obsahuje frázu: poruchy sínusového rytmu, zaznamená sa blokáda alebo arytmia. Arytmia je akákoľvek porucha v rytmovej sekvencii a jej frekvencia.

Bloky môžu byť spôsobené, ak sa preruší prenos excitácie z nervových centier na srdcový sval. Napríklad zrýchlenie rytmu ukazuje, že so štandardnou sekvenciou kontrakcií sa zrýchľujú srdcové rytmy.

Ak sa v závere objaví fráza o nestabilnom rytme, potom ide o prejav nízkej srdcovej frekvencie alebo prítomnosť sínusovej bradykardie. Bradykardia nepriaznivo ovplyvňuje ľudský stav, pretože orgány nedostávajú požadované množstvo kyslíka na normálnu činnosť.

Ak sa zaznamená zrýchlený sínusový rytmus, je to pravdepodobne prejav tachykardie. Takáto diagnóza sa robí, keď počet tepov srdcového tepu presiahne 110 úderov.

Interpretácia výsledkov a diagnóza

Aby sa diagnostikovala arytmia, malo by sa urobiť porovnanie získaných indikátorov s normálnymi indikátormi. Srdcová frekvencia v priebehu jednej minúty by nemala byť väčšia ako 90. Ak chcete určiť tento indikátor, potrebujete 60 (sekundy) vydelený trvaním intervalu R-R (aj v sekundách) alebo vynásobte počet QRS komplexov za 3 sekundy (dĺžka úseku 15 cm pásky) o 20.

Preto môžu byť diagnostikované nasledujúce abnormality:

 1. Bradykardia - HR / min menej ako 60, niekedy sa zaznamenáva zvýšenie intervalu P-P na 0,21 sekundy.
 2. Tachykardia - HR sa zvyšuje na 90, aj keď iné príznaky rytmu zostávajú normálne. Často sa môže pozorovať šikmá depresia segmentu PQ a segment ST sa stúpa. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako kotva. Ak sa srdcová frekvencia zvýši nad 150 úderov za minútu, objavia sa blokády 2. stupňa.
 3. Arytmia je nepravidelný a nestabilný sínusový rytmus srdca, keď sa intervaly R-R líšia o viac ako o 0,15 sekundy, čo súvisí so zmenami v počte úderov na dych a výdych. Často sa vyskytuje u detí.
 4. Pevný rytmus - nadmerná pravidelnosť kontrakcií. R-R sa líši o menej ako 0,05 s. Môže sa to vyskytnúť v dôsledku chyby sínusového uzla alebo porušenia jeho autonómnej regulácie.

Príčiny odchýlok

Najčastejšie príčiny porúch rytmu je možné zvážiť:

 • nadmerné užívanie alkoholu;
 • akékoľvek srdcové chyby;
 • fajčenie;
 • dlhodobé užívanie glykozidov a antiarytmík;
 • výčnelok mitrálnej chlopne;
 • patológia funkčnosti štítnej žľazy vrátane tyreotoxikózy;
 • zlyhanie srdca;
 • ochorenia myokardu;
 • infekčné lézie ventilov a iných častí srdca - ochorenie infekčnej endokarditídy (jej symptómy sú celkom špecifické);
 • preťaženie: emocionálne, psychologické a fyzické.

Ďalší výskum

Ak lekár pri vyšetrení výsledkov zistí, že dĺžka oblasti medzi zubami P, rovnako ako ich výška, sú nerovnaké, potom je sínusový rytmus slabý.

Na určenie príčiny môže byť pacientovi odporučená podrobiť sa ďalšej diagnostike: možno identifikovať patológiu samotného uzla alebo problémy uzlového autonómneho systému.

Potom sa pridelí monitorovanie Holtera alebo sa vykoná test lieku, ktorý umožňuje zistiť, či existuje patológia samotného uzla alebo či je regulovaný vegetatívny systém uzla.

Ďalšie podrobnosti o syndróme slabosti týchto stránok nájdete na videokonferencii:

Ak sa ukáže, že arytmia je výsledkom porúch v samotnom uzle, potom sú priradené korekčné merania vegetatívneho stavu. Ak sa z iných dôvodov používajú iné metódy, napríklad implantácia stimulantu.

Holter monitoring je bežný elektrokardiogram, ktorý sa vykonáva počas dňa. Vzhľadom na trvanie tohto vyšetrenia môžu odborníci skúmať stav srdca pri rôznych stupňoch stresu. Pri vykonávaní normálneho EKG sa pacient nachádza na gauči a pri vykonávaní monitorovania Holtera sa môže študovať stav tela počas fyzickej námahy.

Tacka liečby

Sínusová arytmia si nevyžaduje špeciálnu liečbu. Nesprávny rytmus neznamená, že existujú niektoré z uvedených ochorení. Porucha srdcového rytmu je bežný syndróm spoločný pre každý vek.

Aby ste sa vyvarovali srdcových problémov mnohými spôsobmi, môže pomôcť správna strava, denný režim a nedostatok stresu. Bude to užitočné prijímať vitamíny na udržanie srdca a zlepšenie elasticity krvných ciev. V lekárňach nájdete veľké množstvo komplexných vitamínov, ktoré obsahujú všetky potrebné zložky a špeciálne vitamíny na podporu práce srdcového svalu.

Okrem nich môžete obohatiť vašu stravu o také potraviny, ako sú pomaranče, hrozienka, čučoriedky, repa, cibuľa, kapusta a špenát. Obsahujú množstvo antioxidantov, ktoré regulujú počet voľných radikálov, ktorých nadmerné množstvo môže spôsobiť infarkt myokardu.

Pre hladké fungovanie srdca, telo potrebuje vitamín D, ktorý sa nachádza v petržlenovej vôni, kuracie vajcia, losos a mlieko.

Ak správne urobíte diétu, môžete sledovať denný režim, aby ste dosiahli dlhú a neprerušenú prácu srdcového svalu a nezabúdajte na to až do veľmi starého veku.

Nakoniec vás pozývame na sledovanie videa s otázkami a odpoveďami o poruchách srdcového rytmu:

Čo je srdcový sínusový rytmus?

Keď počúvame takéto veci ako sínusový rytmus srdca, to neznamená, že každý vie a otázka sa často zaoberá ľuďmi, ktorí majú srdcové choroby. V prípade vzniku podozrenia na prítomnosť alebo možnosť vzniku ochorenia kardiovaskulárneho systému u osoby je potrebné vykonať špeciálne vyšetrenie nazývané elektrokardiogram. V dôsledku tohto postupu sa zistí možné poškodenie existujúceho patologického stavu. Predložený postup sa vykonáva pred akýmikoľvek druhmi chirurgických zákrokov, okrem toho ovplyvňuje činnosť iných orgánov. Špecifické ukazovatele aktivity srdca sa zaznamenávajú na základe EKG.

Sínusový rytmus, identifikovaný výsledkami EKG, poukazuje na absenciu odchýlok vo fungovaní svalov ľudského srdca. Sínusový rytmus srdca - ide o určité výkyvy, ktorých tvorba vedie k tomu, že impulzy sú vytvorené v špeciálnom uzle, potom sú oddelené v závislosti od miesta, tj v komore a atriu. Kvôli súčasnej situácii dochádza ku kontrakcii srdcového svalu u dospelého.

Kardiogram srdca dokáže zobraziť správne výsledky len vtedy, keď je osoba v kľude.

Prítomnosť prezentovaného stavu na základe EKG je odrazom normálnej úrovne distribúcie excitačných impulzov. Ich neprítomnosť naznačuje hodnotenie tactu v inej kvalite. V tomto prípade sa zdroj nachádza v iných oblastiach.

Vertikálna poloha získaná na základe EKG srdca naznačuje, že umiestnenie centrálnej osi vrátane zdvihu je v normálnom stave. Z toho vyplýva, že na základe predložených údajov sa odhalí možné umiestnenie srdca v hrudníku. Srdcový sval sa môže pohybovať smerom dopredu, dozadu, vľavo, vpravo, v závislosti od priečnej osi. To znamená, že v štruktúre ľudského tela existujú jednotlivé rysy.

Väčšina ľudí má nejaký zdravotný problém. V určitých prípadoch diagnóza odhaľuje porušenia. Pri vytváraní negatívneho EKG môže byť diagnóza sínusového rytmu odrazom existujúcich blokád alebo arytmií. Výskyt takéhoto stavu je spôsobený vznikom neobvyklého prenosu impulzov do srdcového svalu. Napríklad zrýchlené alebo zvýšené výkyvy vedú k rýchlemu pulzu. Taktnosť je narušená nepravidelnosťou, pravidelnosťou a frekvenciou kontrakcií.

Nepravidelný sínusový rytmus odrážaný výsledkami EKG indikuje rozdiel medzi medzery zubov. Vo väčšine prípadov sa vyjadruje slabosť uzla týmto spôsobom. Holterová kontrola, vrátane testu na drogy, prispieva k určeniu údajnej patológie.

Záznam použitý v EKG je sínusový rytmus. Neprítomnosť ďalších záznamov a miera frekvencie (srdcová frekvencia) v oblasti 60-90 úderov za minútu alebo sínusového rytmu so srdcovou frekvenciou 75 (priemer) je najvýhodnejšou možnosťou, ktorá poukazuje na vynikajúce fungovanie srdca.

Patologickým stavom je prítomnosť atriálneho, atrioventrikulárneho alebo komorového, ktoré sú charakteristické pre príslušné oddelenia. Táto možnosť je najvýraznejšia u mladých ľudí a detí. V rámci prezentovaného stavu je pozorovaný výstup impulzov zo sínusového uzla, vznikajú rozdiely medzi kontrakciami srdca. Približne 1/3 z uvedených prípadov vyžaduje pozorovanie špecialistom, aby sa zabránilo možným následkom a rozvoju chorôb.

Za prítomnosti srdcovej frekvencie menšej ako 50 úderov za minútu sa pozoruje bradykardia. Vznik takéhoto stavu u dospelého nastáva počas spánku, ako aj u profesionálnych športovcov. V prípade prerušenia v srdcových sťahov až 3 sekundy za deň a až 5 sekúnd v noci existuje viacero porúch procesu dodávanie kyslíka v tkanivách, časté mdloby. Aby sa zabránilo takémuto stavu, uskutočňujú sa operácie týkajúce sa vytvorenia srdcového kardiostimulátora, v dôsledku ktorého sa normalizuje rytmus kontrakcií.

Syndróm slabosti alebo SSSU je kombináciou EKG a klinických nálezov, čo naznačuje skutočné poškodenie zdroja vplyvu. Diagnóza arytmií je možná len vtedy, ak existujú informácie o normálnom indexe EKG.

V tomto prípade by rýchlosť srdcovej frekvencie v priebehu 1 minúty nemala byť viac ako 90 úderov. Údaje o vykonanom EKG odrážajú skutočnú prítomnosť určitých odchýlok, a to:

 1. 1. Bradykardia, v ktorej sú kľúčové príznaky stavu nezmenené, však srdcová frekvencia / min sa rovná menej ako 60 úderov.
 2. 2. Tachykardia, pri ktorej dochádza k zvýšeniu počtu kontrakcií svalov až do 90 úderov. V prípade prekročenia srdcovej frekvencie 150 sa riziko blokády druhého stupňa dramaticky zvyšuje.
 3. 3. Arytmia.
 4. 4. Tuhý, pri ktorom je miera kontrakcie príliš vysoká.

Predstavené porušenia v prípade dieťaťa v porovnaní s dospelými sú charakterizované prítomnosťou charakteristických čŕt. Obdobie puberty je sprevádzané zvýšenou frekvenciou porušovania. Meranie dĺžky, veľkosti segmentov a amplitúdy oscilácie zubov - to je celý proces dekódovania EKG indikátorov. Proces hľadania ukazovateľov zdravého človeka vám umožňuje porovnať informácie, určiť aktuálne problémy fungovania srdca pod vplyvom patologických zmien.

Predpísaný interval vám umožní zistiť srdcový tep. Vo väčšine prípadov vedie zvýšený rast dieťaťa k vzniku nezrovnalostí v srdcovom svale, ktoré sa odrážajú na kardiograme. Predložená podmienka je krátkodobá a nevyžaduje dlhodobú liečbu.

V niektorých prípadoch prítomnosť nerovnováhy autonómneho nervového systému pôsobí ako príčina sínusovej arytmie.

Pri tejto podmienke nie je potrebné žiadne liečenie, pretože nemá vplyv na celkový zdravotný stav.

Treba poznamenať, že vo všetkých prípadoch, v ktorých je u detí prítomný stav, sa zistí ochorenie srdca. Vo väčšine prípadov sa prezentované odchýlky vytvárajú pod vplyvom zmien súvisiacich s vekom. Inými slovami, má sa liečiť prevažná väčšina porúch rytmu u detí, ak sú diagnostikované v krátkom čase a sú liečené správne.

Výskyt závažnej formy srdcovej patológie sprevádzanej narušením sínusového rytmu u detí je spojený s tromi hlavnými typmi malformácií, a to:

 • srdcovej;
 • v kombinácii;
 • mimosrdeční.

Na normalizáciu fungovania srdca pre deti je potrebné dlhodobé liečenie. V niektorých prípadoch použitie drastických opatrení - intervencia chirurga.

Vo väčšine prípadov prezentovaný štát nemá vplyv na blaho detí. Dieťa v tomto prípade ukazuje fyzickú aktivitu bez ťažkostí. Porušenie sa prejaví náhodou po vyšetrení pediatra alebo v iných prípadoch. V tomto ohľade je potrebné pozorne sledovať dieťa.

Zloženie hlavných dôvodov, kvôli ktorým v tomto prípade dochádza k porušovaniu, by malo zahŕňať:

 • vrodené srdcové chyby;
 • kardiomyopatia;
 • infekčná endokarditída;
 • rôznych typov preťaženia.

Tieto poruchy sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku. Veľmi často charakteristické pre deti. Predložené porušenia však nemajú významný vplyv na blaho a ich detekcia nastane náhodou.

Okrem toho je výskyt daného stavu ovplyvnený zmenami, ku ktorým dochádza s vekom, a to:

 • senilná amyloidóza;
 • arytmie;
 • znížená funkcia štítnej žľazy;
 • ochorenie pečene;
 • tyfus a tak ďalej

Okrem toho existuje úzky vzťah s nedostatočnou hladinou kyslíka, zvýšeným krvným tlakom, zvýšenými hladinami kyslej krvi. Kľúčovými príčinami poruchy sú rôzne srdcové stavy.

Dekódovanie hodnôt EKG je záležitosťou skúseného lekára. V rámci prezentovaných kritérií sa hodnotí tieto ukazovatele:

 • srdcový rytmus;
 • skutočný stav srdcového svalu.

V prípade diagnózy sínusového zrýchleného srdcového rytmu je to dôkaz sínusovej tachykardie u pacienta. Vznik takéhoto stavu u dospelých je spojený s prítomnosťou vysokej úrovne stresu a intenzívneho emočného stavu. Predložený stav je krátkodobý a vyskytuje sa v prípade liekov, alkoholu v dôsledku prudkého poklesu krvného tlaku. V každom prípade si človek všimne tlkot srdca.

Ak má osoba nestabilný sínusový rytmus, je to dôkaz sínusovej arytmie. V rámci prezentovanej choroby sú porušené také ukazovatele ako rytmus, frekvencia a postupnosť kontrakcií srdcových oddelení.

Diagnostikovanie iného stavu ako EKG zahŕňa postupy ako sonografia alebo ultrazvuk. Prítomnosť abnormálneho sínusového rytmu nie je odrazom všetkých zvažovaných ochorení. Podmienka môže nastať u ľudí v akomkoľvek veku. Keď sa vzdávate zlých návykov, nadmerného zaťaženia, používania určitých liekov, je možné sa zbaviť odchýlok v činnosti srdca. Výsledkom je vytvorenie pozitívnych EKG údajov, menovite sínusového rytmu.

Okrem toho každý môže nezávisle monitorovať prácu hlavného tela, najlepší čas na kontrolu sú ranné hodiny. V tomto prípade je potrebné počítať počet úderov impulzu za minútu a porovnať ich s normálnou hodnotou. Rýchlosť u dospelých je asi 60-80 úderov za minútu, je to sínusový rytmus.

Srdce je hlavným orgánom ľudského tela, druhom "motora". Vďaka tomuto orgánu je celé telo zásobované potrebným kyslíkom a živinami. Jeho prevádzka sa vykonáva bez prerušenia a prerušenia, v priebehu dňa môže byť v niektorých prípadoch pozorované spomalenie aktivity. V tomto ohľade je mimoriadne dôležitým bodom starostlivé sledovanie skutočného stavu a činnosti samotného srdca a celého kardiovaskulárneho systému. Vďaka sinusovému uzlu vzniká normálna aktivita srdca.

Ak chcete charakterizovať normálnu úroveň srdcového rytmu bez akýchkoľvek patológií, používa sa taká koncepcia ako sínusový rytmus srdca. Detekcia porušení sa vykonáva v dôsledku EKG. V dôsledku pôsobenia niektorých faktorov, ktoré ovplyvňujú vodivé vlákna, dochádza k poruchám činnosti srdca. Predložená podmienka je povinná pod podmienkou kontroly odborníkov. Sinusový rytmus srdca, vytvorený pod vplyvom fyziologických procesov, sa eliminuje nezávisle bez lekárskej intervencie.

Aký je sínusový rytmus na EKG

Hlavným orgánom ľudského tela, ktoré dodáva krv všetkým tkanivám, je srdce. Stupeň okysličovania mozgu a funkčná aktivita celého organizmu závisí od systematického kontrakcie jeho svalov. Ak chcete excitovať svalové tkanivo srdca, je potrebný impulz (elektrický signál) z vodivých kardiomyocytov.

Za normálnych okolností tieto triašky produkujú sínusový uzol - charakteristika srdcového rytmu závisí od ich frekvencie a lokalizácie. V modernej medicíne sa diagnostikujú ochorenia kardiovaskulárneho systému pomocou špeciálnej vyšetrovacej metódy - elektrokardiogramu. Praktickí odborníci predpisujú svoje správanie na diagnostiku patológií srdcového svalu, monitorujú priebeh existujúcich ochorení pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a na preventívne účely.

EKG výsledky poskytujú lekárom osobitné údaje o srdcovej činnosti. V našom článku poskytneme informácie o vlastnostiach a parametroch normálneho srdcového rytmu, možné odchýlky. Budeme tiež informovať našich čitateľov, čo je sinusový rytmus na EKG a ako určiť jeho patologické príznaky.

Charakteristiky srdcovej frekvencie

Vznik elektrických javov v srdci je spôsobený pohybom sodíkových a draselných iónov v myo-srdcových bunkách, čo vytvára nevyhnutné podmienky pre excitáciu, kontrakciu a potom prechod na pôvodný stav srdcového svalu. Elektrická aktivita je charakteristická pre všetky typy buniek myokardu, avšak iba kardiomyocyty vodivého systému majú spontánnu depolarizáciu.

Jedným z najdôležitejších parametrov normálnej funkcie srdca je sínusový rytmus, ktorý poukazuje na skutočnosť, že zdroj svalových kontrakcií pochádza z uzla Kate-Flac (alebo sínusovej oblasti srdca). Pravidelné opakovanie vznikajúcich srdcových impulzov sa určuje na kardiograme zdravých ľudí a pacientov so srdcovými patológiami.

EKG dekódovanie sa vykonáva nasledovne:

 • hodnotenie pravidelnosti srdcovej frekvencie;
 • počítanie počtu kontrakcií srdcového svalu;
 • definícia "kardiostimulátora" - zdroj výskytu a excitácie srdcového svalu;
 • štúdium funkcie vedenia pulzu cez srdce.

Srdcová frekvencia zdravého dospelého pacienta sa pohybuje od 60 do 90 úderov za minútu. Tachykardia naznačuje zvýšenie srdcovej frekvencie, bradykardiu - zníženie. Na určenie "kardiostimulátora srdca" (oblasť myokardu, ktorá je generovaná impulzmi) sa priebeh excitácie hodnotí hornými časťami - atriami. Tento indikátor je nastavený pomerom zubov komorového komplexu. Sínusový rytmus, vertikálna poloha EOS (elektrické srdcové osi, ktorá odráža charakteristiky jej štruktúry), a normálna rýchlosť srdcovej frekvencie ukazujú na nedostatok u pacienta abnormalít srdcového svalu.

Čo znamená sinusový rytmus?

Štruktúra srdcového svalu pozostáva zo štyroch komôr, ktoré sú oddelené ventilmi a priečkami. V pravej sieni, v oblasti sútoku hornej a dolnej dutej žily je centrum pozostáva z špecifických buniek, ktoré vysielajú elektrické impulzy a nastaviť rytmus pravidelné opakovanie svalovej kontrakcie - sínusovom uzla.

Kardiomyocyty, ktoré ju tvoria, sú zoskupené do zväzkov, majú v tvare vretiendu tvar a sú charakterizované slabou kontraktilnou funkciou. Avšak sú tiež schopné generovať výboje, rovnako ako procesy neurónov s gliálnym povlakom. Sínusový uzol určuje mŕtvicu srdcového svalu, vďaka ktorej je normálne dodávanie krvi do tkanív ľudského tela.

Preto je mimoriadne dôležité udržiavať pravidelný sínusový rytmus na hodnotenie funkcie srdca. Na EKG tento indikátor indikuje, že impulz pochádza práve z hlavného (sínusového) uzla - norma je 50 úderov za minútu. Jeho zmena poukazuje na skutočnosť, že elektrická energia, ktorá stimuluje srdcový sval, pochádza z inej časti srdca.

Pri interpretácii údajov o konečnom kardiograme sa venuje zvláštna pozornosť:

 • na QRS (komorový komplex), po vlne P;
 • pre interval (časový interval) PQ - v normálnom rozsahu od 120 do 200 milisekúnd;
 • na tvare vlny P, ktorá musí byť konštantná v každom bode elektrického poľa;
 • v intervaloch R-P sú podobné hraniciam rozsahu R-R;
 • na segmente T sa pozoruje pre každý zub P.

príznaky

Nie každý moderný človek sa môže pochváliť nedostatkom srdcových problémov. počas EKG patologických stavov, ako je upchatie, ktoré je vyvolané zmenou systému nervu prenos impulzov priamo srdcová arytmia spôsobené systematickým nesúlad a sekvencií infarktu sťahu často zistené. Nepravidelný sínusový rytmus, ktorý indikuje zmenu kardiografického indexu - vzdialenosť medzi zubami kardiogramu, môže naznačovať dysfunkciu "kardiostimulátora".

Diagnóza "syndrómu chorého sínusu" sa robí na základe klinických údajov a srdcovej frekvencie. Na určenie tohto parametra lekár, ktorý interpretuje výsledky EKG, používa nasledujúce výpočtové metódy: rozdeliť číslo 60 na interval R-R vyjadrený v sekundách, vynásobiť počet 20 počtom zubov komorových komplexov vykonaných do troch sekúnd.

Prerušenie sínusového rytmu na EKG znamená nasledujúce abnormality:

 • arytmií - rozdiely R-R časové intervaly 150 milisekúnd, častejšie je tento jav pozorovaný v priebehu vdýchnutí a výdychov, a vzhľadom na to, že v tomto okamihu je počet zdvihov meniť;
 • bradykardia - srdcová frekvencia je nižšia ako 60 úderov za minútu, interval P-P sa zvyšuje na 210 ms, zachová sa správnosť šírenia budiaceho impulzu;
 • rigidný rytmus - zmiznutie jeho fyziologickej nepravidelnosti v dôsledku zhoršenej neurovegetatívnej regulácie, v tomto prípade zníženie vzdialenosti R-R o 500 ms;
 • tachykardia - srdcová frekvencia vyššia ako 90 úderov / min, v prípade, že množstvo myokardu kontrakcií zvýšiť na 150 tepov / min, je smerom hore a dole, elevácie ST depresia PQ segment môže II Stupeň atrioventrikulárny blok.

Príčiny sínusovej arytmie

Vzrušenie pacienta môže spôsobiť záver EKG, čo naznačuje údaje o nezrovnalosti a nestabilite sínusového rytmu. Najčastejšie príčiny takýchto odchýlok sú:

 • zneužívanie alkoholu;
 • vrodené alebo získané srdcové chyby;
 • fajčenie tabaku;
 • prolaps mitrálnej chlopne;
 • akútne zlyhanie srdca;
 • otravy tela toxickými látkami;
 • nekontrolované používanie srdcových glykozidov, diuretických a antiarytmických liekov;
 • neurotické poruchy;
 • zvýšené hladiny hormónov štítnej žľazy.

Ak sa nezrovnalosť sínusového rytmu nevylučuje držaním dychu a liečivých vzoriek, je pre pacienta charakteristické:

 • kardiomyopatia;
 • myokarditída;
 • ischemická choroba;
 • patológie bronchopulmonálneho systému;
 • anémia;
 • závažná vegetatívna dystónia;
 • diplomatické kardiálne dutiny;
 • ochorenia endokrinnej žľazy;
 • elektrolytové abnormality.

Funkcie u mladých pacientov

Parametre kardiogramu dieťaťa sú výrazne odlišné od výsledkov dospelého EKG - každá matka vie, ako často jej srdce bije. Fyziologická tachykardia sa vysvetľuje anatomickými vlastnosťami tela dieťaťa:

 • do 1 mesiaca HR sa pohybuje od 105 do 200 úderov za minútu;
 • do 1 roka - od 100 do 180;
 • do 2 rokov - od 90 do 140;
 • do 5 rokov - od 80 do 120;
 • do 11 rokov - od 75 do 105;
 • do 15 - od 65 do 100.

Rýchlosť sínusového pôvodu je zaznamenaná u detí bez defektov srdcového svalu, jeho ventilových prístrojov alebo ciev. Zvyčajne by pri grafickom EKG záznamoch mali segmenty P pred komorovým systolom mať rovnaký tvar a veľkosť, srdcová frekvencia by nemala prekročiť ukazovatele veku. Nestabilná srdcová frekvencia a ektopická dutina je signálom na hľadanie nepriaznivých faktorov, ktoré vyvolávajú pokles aktivity hlavného uzla srdcového vodivého systému.

syndrómom chorého sínusu je pozorovaná u predčasne narodených detí, dojčiat, ktorí mali nedostatok kyslíka v maternici, novorodencov s vysokým krvným tlakom vnútri lebky, deti s deficitom vitamínu D, dospievajúcich - rytmu procesy zmeny spojené s rýchlym rastom tela dieťaťa a cievne dystónia. Fyziologické poruchy sínusového rytmu prechádzajú bez špecifickej liečby, pretože regulácia srdcových kontrakcií a dozrievania centrálneho nervového systému sa zlepšuje.

Dysfunkcia sínusového rytmu patologického charakteru môže byť spôsobená ťažkým infekčno-zápalovým procesom, genetickou predispozíciou, vrodenými štrukturálnymi abnormalitami a deformáciami srdcového svalu. V tomto prípade kardiológ predpíše liečebné a profylaktické opatrenia malému pacientovi za podmienok neustáleho sledovania funkčnej aktivity srdca.

V nadväznosti na vyššie uvedené informácie by som chcel dodať, že EKG je jednoduchá a nenákladná diagnostická metóda, pomocou ktorej je možné v krátkom čase zistiť dysfunkciu srdcového svalu. Ak však dôjde k vážnym patologickým zmenám, nestačí definitívnu diagnózu tejto techniky - pacientovi je predpísaná echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca a koronárne vyšetrenie jeho ciev.

Sínusový rytmus srdca

Sínusový rytmus srdca je automaticky generovaný sínusovým uzlom (SU), čo znamená, že život a smrť u každého dospelého alebo dieťaťa závisí výlučne na výkonnosti skupiny svalových buniek s vlastnosťami vedenia a excitácie.

Typy sínusového rytmu

V SU vznikajú elektrické impulzy autonómne, nastavujú rytmus a spôsobujú, že všetky svalové vlákna srdca (myokard) sa súčasne zmrštia.

Normálny sínusový rytmus srdca sa mení:

 • pod vplyvom sympatických nervov, urýchľuje srdcovú frekvenciu (HR), ktorá spôsobuje tachykardiu;
 • pod pôsobením parasympatických nervov, spomaľuje srdcovú frekvenciu, čo vedie k bradykardii.

Spomalenie tempa funkcie srdca počas spánku je spôsobené zníženou potrebou orgánov pre kyslík a je fyziologickou normou. Takéto prerušenie myokardu, ako je arytmia, sa vyvíja so znížením excitability SU.

Dočasné postihnutia srdca sa vyskytujú u prakticky zdravých ľudí a nie sú nebezpečné, ak nie sú podporované organickými poruchami, sú sínusové poruchy:

 1. tachykardia - zvýšenie srdcovej frekvencie;
 2. bradykardia - zníženie srdcovej frekvencie;
 3. nepravidelný rytmus alebo arytmia - nestabilita srdcovej frekvencie;
 4. Tuhá forma je typ sínusového rytmu, v ktorom je frekvencia kontrakcií myokardu nezmenená.

Presná diagnóza porúch sínusového rytmu sa vykonáva pomocou EKG.

Na EKG sú graficky znázornené všetky fázy sínusového rytmu srdcových kontrakcií. Hlavné latinské písmená sú priradené k zubom s amplitúdou viac ako 5 mm.

Interpretácia sínusového rytmu srdca - čo zuby na EKG a ich sekvencie na kardiograme, čo je "sínusová prestávka" a ako ovplyvňuje srdcovú frekvenciu.

Štádiá kontrakcie myokardu sa odrážajú na EKG nasledovne:

 1. SU generuje impulz, na EKG je rovný krátky úsek.
 2. Ušnice sú vzrušené - p-vlna - vzostupná čiara zodpovedá pravému predsieni, zostupnej línii - vľavo.
 3. Vzrušenie atrioventrikulárneho (AV) uzla, zväzok His - krivka na EKG trochu klesá.
 4. Bolesť sa prenáša na medzikomorovú septum - krivka sa prudko zvýši.
 5. Stena ľavej komory sa znižuje - zub R.
 6. Obidve komory sú zmluvné - ST.
 7. Komorová relaxácia - T.
 8. Neskorá fáza repolarizácie -

Q vlna na kardiograme nastane, keď je interventrikulárna septum vzrušená, R je ventrikulárne vzrušenie. Vzhľad vlny S znamená konečný stupeň excitácie bázy ľavej komory. Na pásku EKG môže táto vlna chýbať.

 • Segment p-Q sa rovná času pulzu od SU k AV uzlu. Dĺžka tohto segmentu závisí od tepovej frekvencie, veku, telesnej hmotnosti.
 • Segment QRS znamená kontrakciu komôr, šírka segmentu charakterizuje čas intraventrikulárneho impulzného vedenia.
 • Interval ST- je čas budenia komôr. T-vlna sa objaví, keď sú komory uvoľnené.
 • Miesto QT korešponduje s komorovou systolou (kontrakcia).

Na kardiograme so správnym sínusovým rytmom segment TP zodpovedá diastole, čo znamená úplnú relaxáciu všetkých štyroch srdcových komôr.

Dekódovanie EKG špecifikuje polohu srdca. Vo väčšine ľudí je os srdca smerovaná vertikálne, ale u malých detí, ako aj u hypertenzií (endomorfov), srdce leží vodorovne alebo sa približuje k tejto polohe.

EKG analýza

Pri hodnotení sínusového rytmu zvážte:

 • stálosť intervalu R-R;
 • umiestnenie p-vlny vo vzťahu k komplexu QRS - so sínusovým rytmom nevyhnutne predchádza komplexu;
 • frekvencia komorových kontrakcií.

Úplnejší obraz práce srdca počas dňa sa získa pomocou denného monitorovania Holtera - kontinuálneho merania EKG počas dňa.

Správny rytmus

SU - zhluk špecializovaných buniek, dĺžka uzla je 1-2 cm Táto formačka sa nachádza v pravom predsieni, slúži ako centrum, ktoré riadi celú prácu srdca.

Normálny alebo pravidelný sínusový rytmus srdca je charakterizovaný:

 • HR 60 -100 impulzov za minútu;
 • prítomnosť vlny P pred segmentom QRS na elektrokardiograme (EKG).
 • konzistencia vzdialenosti medzi zubami R-R alebo minimálnymi rozdielmi nepresahujúcimi 10%.

Normy srdcového rytmu u dospelých a detí sa líšia. Sinusový rytmus srdca novorodencov má vyššiu P vlnu, čo sa vysvetľuje vyššou relatívnou hmotnosťou predsiení, menší interval PQ, ako je normálne u dospelých.

Srdcová frekvencia u detí mladších ako jeden rok sa považuje za normálnu, ak sa pohybuje v rozmedzí 100 - 160 úderov za minútu u detí do 2 rokov - v rozmedzí od 94 do 155 impulzov za minútu.

Sínusová tachykardia

Zrýchlenie srdcovej frekvencie spôsobenej poruchou sínusového uzla nepresiahne 120 impulzov za minútu. Ak je frekvencia kontrakcií vyššia a dosahuje 150 impulzov za minútu, predpokladá sa ďalšie porušenie nervového signálu v myokarde.

Intervaly p-Q, p-p s akcelerovaným rytmom sínusu sú konštantné alebo mierne sa líšia, čo znamená, že človek nemá srdcové poruchy, neexistuje taký pocit, že sa zastavil a potom začal klesať.

Dočasná zmena frekvencie pulzov myokardu slúži ako kompenzačný mechanizmus, ktorý umožňuje organizmu lepšie sa prispôsobiť vonkajšiemu prostrediu. Akcelerácia srdcového tepu pri pohľade na nebezpečenstvo zvyšuje okamžité uvoľnenie krvi z komôr. Svaly získajú viac kyslíka, čo svojmu majiteľovi umožní rýchlejšie opustiť nebezpečné miesto.

Takéto zvýšenie sínusového rytmu u dospelého človeka vytvára nebezpečenstvo vzniku ďalších ohniskových excitácií a výskyt extrasystolov na EKG, ktoré sa na kardiografickej páske prejavujú ďalšími vlnami P pred QRS.

Pri rigidnom sínusovom rytme, ktorý je typom pravidelného kontrakcie, p-p interval EKG zostáva nezmenený.

Sinusová bradykardia

Sinusový syndróm zahŕňa bradykardiu so znížením srdcovej frekvencie na 40-60 impulzov za minútu. Dĺžka segmentov p-p na EKG mierne kolíše a môže zostať konštantná.

Sinusová bradykardia sa často zaznamenáva počas nočného spánku, ako to potvrdzuje monitorovanie Holtera, najmä v mladom veku. Pulz môže byť 35-40 impulzov za minútu. Existujú prestávky medzi kontrakciami a trvajú až 3 sekundy.

Sinusová bradykardia je častý výskyt športovcov v dôsledku zvýšenej aktivity nervu vagus, ktorý je zodpovedný za zníženie srdcovej frekvencie. V priebehu dňa môže byť pulz v rozmedzí 40-50, počas spánku môže klesnúť až 30 úderov za minútu.

Sinusové pauzy, pri ktorých nie sú zaznamenávané kontrakcie srdca na EKG, sú spôsobené blokádou impulzu z SU na AV uzol.

Nepravidelný rytmus, arytmia

Pri nepravidelnom sínusovom rytme srdca dochádza k významným zmenám v intervale pp v EKG. Sínusová arytmia môže závisieť od fázy dýchania. Pri tejto forme arytmie sa pri inhalácii zvýši srdcová frekvencia a na výstupe klesá.

Sínusová arytmia sa vyskytuje u detí s bradykardiou častejšie ako s tachykardiou. Sinusová bradykardia sa môže kombinovať s predsieňovým flutterom, fibriláciou.

V 30% prípadov arytmií slúžia ako spúšť psycho-emocionálne stresové situácie. Významnú úlohu pri rozvoji tejto odchýlky hrajú toxické škody spôsobené alkoholom, drogami, drogami.

Keď hovorí o sínusovom rytme srdca

Každá dospelá osoba aspoň raz podala elektrokardiogram. Výsledky tejto štúdie, lekári často dávajú ruky pacientov. Takmer vždy sa v opise objavuje termín sínusový rytmus srdca - čo to znamená pre pacienta a ako ho interpretovať?

Prečo srdce kontrahuje

Srdcové svaly plnia svoju funkciu pravidelnou kontrakciou, ktorá zabezpečuje čerpanie skutočne obrovského objemu krvi. Priemerná osoba má cez srdce viac ako 7 ton krvi denne.

Ľudské srdce sa znižuje použitím elektrických excitačných impulzov produkovaných v určitej oblasti srdca v sínuse. Nachádza sa v pravom predsieni na sútoku vena cava a nazýva sa uzlom Kate-Flac alebo hlavným kardiostimulátorom.

Elektrický impulz z miesta pôvodu sa šíri po celom srdci 200-300 milisekúnd a u novorodencov ešte rýchlejšie - za 120-150 ms. Vzrušenie dôsledne pokrýva predsiene a komory, čo zaisťuje normálny tep srdca.

Sínusový rytmus - čo to znamená

Fyziologický alebo sínusový rytmus je pravidelný rytmus srdcových kontrakcií, keď zdrojom elektrickej aktivity srdca je práve Kate-Flac uzol. Hlavné charakteristiky sínusového rytmu:

 1. Na hardvérovej nahrávke rytmu (EKG) existujú P zuby, ktoré vizualizujú predsieňové kontrakcie.
 2. Vlna P vždy predchádza komplexu QRS, to znamená, že kontrakcia predsiení je vždy pred kontrakciou komôr.
 3. Vzdialenosť od vlny P k vlne Q je 120-200 ms.
 4. Sínusový rytmus srdca je u dospelých normálny, čo predstavuje 60-90 tepov za minútu.
 5. Rovnosť všetkých R-R (alebo P-P) intervalov.

Prítomnosť výrazu "sínusový rytmus" v popise výsledkov elektrokardiografie naznačuje, že aspoň osoba nemá arytmie. V tomto prípade by ste mali venovať pozornosť iným parametrom.

Je to dôležité! U dieťaťa sa sinusový rytmus líši od dospelého - to znamená, že frekvencia kontrakcií 90-120 za minútu je normou vo veku 4 až 6 rokov.

Aké sú poruchy sínusového rytmu srdca

Existuje niekoľko možností odchýlky od sínusového rytmu od normy. Každé porušenie má svoje vlastné charakteristiky a nie všetky vyžadujú liečbu.

Sínusová tachykardia. Nadmerná srdcová frekvencia je viac ako 90 úderov za minútu. Môže to byť celkom fyziologické, napríklad ak bolo zaznamenané EKG bezprostredne po cvičení. Hovorí sa o abnormálnej sínusovej tachykardii, ak srdce "búša" častejšie ako 120 úderov za minútu a to nie je spojené s fyzickým cvičením alebo emočným stresom. S frekvenciou 180-210 úderov za minútu sa človek cíti veľmi zle: je zjavný nedostatok vzduchu a vyvíja sa pocit strachu. V tomto prípade je potrebná okamžitá lekárska liečba.

Sinusová bradykardia. Pokles tepovej frekvencie pod hranicu 60 úsekov. Za normálnych okolností sa táto situácia môže vyskytnúť u osoby počas spánku. V stave bdenia je sínusová bradykardia vo väčšine prípadov znakom srdcových problémov.

Sínusová arytmia. Stav, keď sa sínusový rytmus stáva nepravidelným, je rozdiel medzi dĺžkou intervalov R-R, ale zdroj impulzov zostáva rovnaký - sínusový uzol. Často sa to určuje u dokonale zdravých detí a dospelých (cyklická forma), pretože sínusový rytmus je do určitej miery závislý od respiračnej aktivity: je menej častý pri inšpirácii a častejšie po vypršaní.

Pevný sínusový rytmus. U detí a dospelých je to známka patológie, pri ktorej zmizne fyziologické nezrovnalosti. Jednoducho povedané, srdce bije s rovnakou frekvenciou pri zaťažení a pri strese, čo nie je pre telo veľmi dobré. Pevný sínusový rytmus sa môže vyskytnúť v dôsledku chronických alebo už trpiacich akútnych ochorení: myokarditída u detí alebo infarkt myokardu u dospelých.

Aby nedošlo k zániku nepochopiteľných termínov v závere EKG, je lepšie kontaktovať lekára, ktorý dokáže ľahko a cenovo vysvetliť všetky nuansy pacienta.

Príčiny a príznaky sínusovej nestability

Aké sú odchýlky sínusového rytmu? Existuje veľa dôvodov, ale stojí za to odlíšiť fyziologické príčiny od patologických sprievodných chorôb a nielen srdcových.

fyziologický

Z fyziologických dôvodov patria:

 • spať;
 • fyzické zaťaženie;
 • emočná strach;
 • príjem potravy.

Patologické (spôsobené chorobou)

Srdcové (spojené so srdcom):

 • ischémia srdca akejkoľvek povahy (IHD, angína pectoris, infarkt);
 • kardiovaskulárne zlyhanie;
 • kardiomyopatia;
 • defekty a abnormality štruktúry srdca.
 • neurogénne choroby (neurocirkulačná dystónia alebo VVD);
 • respiračné zlyhanie;
 • anémia;
 • endokrinná patológia (tyreotoxická burritída a iné ochorenia štítnej žľazy, nadobličiek).

Užívanie niektorých liekov:

 • srdcové glykozidy;
 • diuretiká;
 • antiarytmiká (beta-blokátory) a antihypertenzívne lieky.

Otrava akejkoľvek závažnosti vrátane intoxikácie tela v dôsledku fajčenia alebo pitia alkoholu.

Elektrolytická nerovnováha - stav, v ktorom je narušený pomer rôznych iónov v tele:

 • hypo a hyperkalémia;
 • hypokalciémia;
 • hypomagneziémia.

V prípadoch, keď nie je možné určiť príčinu porúch sínusového rytmu, hovorte o idiopatickej sínusovej arytmii.

Metódy liečby porúch sínusového rytmu

Treba mať na pamäti navždy, že sínusový rytmus je normou u detí a dospelých, takže okamžite nepočúvajte na vyhľadávanie liekov z neexistujúcej choroby. Liečba by sa mala začať až po potvrdení patologického charakteru porušenia.

Okamžité lekárske postupy vyžadujú prehnanú sínusovú bradykardiu (srdce trénuje menej ako 50-krát za minútu) a paroxyzmálnu supraventrikulárnu tachykardiu (frekvencia kontrakcií presahuje 150 úderov za minútu).

Človek sa dokáže vyrovnať s poruchami sínusového rytmu nielen s pomocou liekov, ale aj pomocou psycho-fyziologických metód liečby:

 • Psychoterapia.
 • Autotrenirovka.
 • Psychologická autoregulácia.

Tieto metódy sú zvlášť účinné u mladých pacientov - v 80% prípadov sú všetky príznaky, ktoré spôsobili návštevu lekára, zastavené. Tieto metódy sú neúčinné v prípadoch, keď existuje fyziologický substrát na výskyt patológie, napríklad v prípadoch srdcových anomálií s infarktom myokardu.

Diagnóza porúch sínusov

Poruchy sínusového rytmu, aj keď vo väčšine prípadov nevyžadujú žiadne špecifické opatrenia, by mali vystrašiť pacientov. Toto tvrdenie je obzvlášť dôležité vo vzťahu k deťom - rodičia by sa mali ihneď poradiť s lekárom, pretože poruchy sínusového rytmu môžu maskovať iné ochorenia.

Počas konzultácie môže lekár predpísať ďalšie výskumné metódy:

 • EKG po cvičení;
 • Ultrazvuk srdca;
 • Holterová kontrola je v tomto prípade najinformatívnejšou metódou, pretože zaznamenáva úplne všetky srdce za deň. Pri štúdiu dennej zmeny srdcovej frekvencie môžete správne určiť príčinu jej porušenia.

Mali by sa však použiť iba diagnostické metódy. Príslušný lekár môže jednoducho vyšetriť pacienta a zhromaždiť históriu svojho života. V rozhovore sa často ukáže, že príznaky odchýlok sínusového rytmu sú spôsobené pomerne objektívnymi dôvodmi: fajčenie, zneužívanie alkoholu alebo športové hry.

Prevencia sinusovej arytmie

Preventívni pacienti, zvlášť obávajúci sa, že sínusový rytmus má nejaké abnormality, sú dobre napomáhané metódami prevencie. Tieto metódy sú zamerané na predchádzanie situáciám, v ktorých môže byť sínusový rytmus porušený. Všeobecné odporúčania v tomto prípade sú:

 1. Dodržiavanie režimu. Zdravý spánok: pre dospelých aspoň 6 hodín denne, pre deti školského veku - 8-10 hodín, pre dojčatá - na požiadanie.
 2. Zdravá a vyvážená strava. Všetky vitamíny a stopové prvky potrebné pre hladké fungovanie srdca by mali byť prítomné v potravinách v požadovanom množstve. Odporúča sa obohatiť stravu o potraviny bohaté na draslík: sušené ovocie, zelenina.
 3. Odstráňte stresové situácie - sínusový rytmus je veľmi náchylný na účinky adrenalínu, ktorý sa pri poruchách produkuje vo veľkých množstvách. Na základe vymenovania lekár môže užívať ľahké utišujúce činidlá (valerijská tinktúra, extrakt z bylín z bylín).
 4. Odstráňte od fajčenia, alkoholu a používania látok obsahujúcich stimulačné zložky: káva, energetické nápoje.
 5. Pozorné dodržiavanie lekárskych predpisov. Akékoľvek lieky na srdce sa užívajú iba podľa schémy schválenej lekárom bez úpravy vlastnej dávky. Veľmi často sa sínusový rytmus stáva príliš zriedkavým, keď pacient užíva extra pilulku beta-blokátorov alebo látok obsahujúcich glykozid.

Zhrňujúc všetky uvedené skutočnosti, malo by sa povedať, že sínusový rytmus je celkom fyziologický jav, ktorý zabezpečuje normálne fungovanie ľudského srdca. Poruchy sínusového rytmu v prevažujúcom počte prípadov majú celkom fyziologický charakter a nevyžadujú špecifickú liečbu. Pri prevencii porúch sínusového rytmu je obzvlášť dôležité dodržiavanie správneho spôsobu života a odmietanie deštruktívnych návykov.